Regjeringen innførte Merverdiavgift (MVA) på Psykoterapi 01.01.2021

Regjeringen innførte Merverdiavgift på 25% (MVA) – på psykoterapi fra 01.01.2021.

Mange i HelseNorge og Psykoterapi foreninger jobber med å igjen kunne bli unntatt merverdiavgift på disse helsetjenestene. Psykoterapi som er ment for å fremme psykisk helse i befolkningen, uansett situasjonen i verden, men spesielt under den pågående pandemien, bør ikke være komme under merverdiavgiften.
For mange kan et tillegg på økonomiske utfordringer, svekke livskvaliteten for de som trenger det.
Derfor blir vi dessverre nødt til å øke prisene med 25% fra 1. Januar 2021.