Kort oversikt

Oslo Gestalt Terapi (OGT) har de siste 15 årene hatt fokus på to hovedområder – Psykoterapi og undervisning

Psykoterapi
Siden 2003 har OGT tatt imot enkelt individer for samtale/psykoterapi, samt par som ønsker eller har behov for parterapi og samlivs veiledning, på Bjørnsletta Legesenter.
Terapeutene består av Linda E. Jacobsen MNGF og Glenn D. Rolfsen MNGF

Undervisning
OGT har siden 2007 gitt bistand til Bedriftshelsetjeneste i Oslo; Der er oppdragene basert på å redusere sykefravær, forebygge mobbing og trakasserings saker, konflikthåndtering og veilede ledere.
OGT – holder også foredrag basert på konseptet Gozzip2017

Oslo Gestalt Terapi i Media